IPO. Betekent: Internationale Prüfungsordnung  ofwel Internationaal Examenreglement.

Dit programma bevat onder andere: 

                                                                                       

VZH =  Verkeerszekere hond

Hierbij leert de hond zich op een juiste manier in het verkeer te gedragen       

Het examen bestaat uit twee gedeelten:

Afdeling A: Gehoorzaamheidsoefeningen                                  

Afdeling B: Het praktische gedeelte                                                                                      

Voor dit examen wordt slechts de kwalificatie geslaagd of afgewezen verstrekt, waarbij eventueel de in afdeling A behaalde

punten vermeld kunnen worden.

De kandidaat is geslaagd wanneer hij voor afdeling A, het gehoorzaamheidsgedeelte, 70% van de te verkrijgen 60 punten behaalt

En afdeling B, het praktische gedeelte, naar het oordeel van de keurmeester, als voldoende beoordeeld wordt.

Aan de geslaagde honden wordt een diploma uitgereikt. Voor het halen van dit examen is geen bepaalde termijn gesteld.

Afdeling A: Gehoorzaamheidsoefeningen

1. Volgen aan de lijn (snelle, langzame en gewone pas)

2. Vrij volgen (snelle, langzame en gewone pas)

3. Zit uit de beweging

4. Afleggen met voorroepen

5. Afliggen met afleiding

Maximaal te behalen: 60 punten.

Een hond, die bij deze afdeling niet tenminste 42 punten behaalt wordt uitgesloten van verdere deelname aan het examen.

Afdeling B: Het praktische gedeelte

De oefeningen moeten op de openbare weg (straten, wegen of pleinen) met matig verkeer uitgevoerd worden. Het openbare

verkeer mag daarbij niet gehinderd worden. De oefeningen voor afdeling B worden niet gewaardeerd in punten. Om te kunnen

slagen voor dit onderdeel is de totale indruk van het gedrag van de hond in het verkeer maatgevend.

Het is ter beoordeling van de keurmeester of deze de enkele oefeningen met elke hond apart op de daarvoor uitgezochte plaatsen

uitvoert, dan wel alle honden één oefening laat doen en dan naar de volgende plaats vertrekt voor de volgende oefeningen.

1. Gehoorzaamheid en gedrag in het verkeer.

2. Gedrag in moeilijke situaties.

3 . Reacties op onaangename situaties.

4 . Reactie op andere honden.

5. Gedrag van de voor korte tijd alleen gelaten aangelijnde hond

 

 

UV =  Uithoudingsvermogen.

Door training leert de hond een afstand van 20 km naast de fiets van de geleider mee te lopen

 

I.P.O.  Bestaat uit de onderdelen A.Speuren, B.Gehoorzaamheid en C.Manwerk.

Het IPO kent drie oplopende diploma’s, dus: IPO I, IPO II en IPO III

 

    Afdeling (A) Het speuren

Bij het speuren voor het IPO programma wordt de hond geleerd om via een aantal rechte lijnen en hoeken van 90° een vooraf gelopen traject na te lopen.

De hond, een dier dat voornamelijk in een geurenwereld leeft, kan met behulp van zijn neus de ontstane geuren, die gevormd worden bij het uitlopen van het traject, herkennen en dus met zijn neus dicht bij de grond zo het traject nalopen. Op dit zogenaamde “spoor” worden door de “spoorlegger” een aantal voorwerpen neergelegd. Deze voorwerpen worden door de hond herkend vanwege de geur die de spoorlegger aangebracht heeft. Dit aanbrengen van geur  gebeurt al door het voorwerp vast te pakken.

Elke hond kan van nature speuren, maar in de natuur zal hij anders speuren/ zoeken dan in het IPO programma, waar hij zoals gezegd een bepaald, voorgeschreven patroon moet naspeuren.

Bij IPO I is het uit te werken traject een U U-vormig patroon dat door de geleider zelf wordt uitgelopen met daarop twee voorwerpen van de geleider.

Bij de twee opvolgende diploma’s wordt de moeilijkheid verhoogd en wordt het traject uitgelopen door een spoorlegger en worden ook voorwerpen gebruikt die niet van de geleider zijn.

Afdeling(B) Appel

Hier worden de teugels wat strakker aangehaald dan bij de VZH-cursus, en worden er enkele regels toegevoegd

Het volledige programma ziet er als volgt uit

IPO I:                                                    

-Vrij volgen

- Zit uit de beweging

- Afleggen met voorroepen

- Apporteren over de grond

- Apporteren over de haag

- Apporteren over de    klimschutting

- Vooruitzenden met afleggen

- Afliggen met afleiding

 

 

IPO II:

- Vrij volgen

- Zit uit de beweging

- Afleggen met voorroepen

- Staan blijven in normale pas

- Apporteren over de grond

- Apporteren over de haag

- Apporteren over de   klimschutting

- Vooruitzenden met afleggen

- Afliggen met afleiding

 

IPO III:

- Vrij volgen

- Zit uit de beweging

- Afleggen met   voorroepen

- Staan blijven in looppas

- Apporteren over de   grond

- Apporteren over de haag

- Apporteren over de   klimschutting

- Vooruitzenden met   afleggen

- Afliggen met afleiding

 

Afdeling (C) Pakwerk.
Bij het manwerk wordt de hond getest op belastbaarheid, drift en moed.

De verschillende oefeningen worden uitgevoerd met een pakwerker.   Het is hierbij essentieel dat de hond goed gehoorzaam is .

IPO I:
-Revieren na de pakwerker(2 verstekken)
-Stellen en aanblaffen.
-Vluchtverhindering van de pakwerker
-Verdediging van de hond vanuit de

bewakingsfase
-Aanval van de hond vanuit de bewaking.

 

 

IPO II:
-Revieren na de pakwerker(4 verstekken).
-Stellen en aanblaffen.
-Vluchtverhindering van de pakwerker
-Verdediging van de hond vanuit de
bewakingsfase
-Rugtransport
-Overval op de hond vanuit rugtransport.
-Aanval op de hond vanuit de beweging.

 

IPO III:
-Revieren na de pakwerker (6verstekken)
-Stellen en aanblaffen
-Vluchtverhindering van de pakwerker
-Verdediging van de hond vanuit de

  bewakinngsfase
-Rugtransport 5 punten
-Overval op de hond vanuit rugtransport
-Aanval op de hond vanuit de beweging

 

Er wordt veel gevraagd van zowel hond als geleider in het IPO programma

Daarom is het belangrijk dat de geleiders consequent de trainingsdagen en avonden volgen.

Het examen voor deze cursus wordt afgenomen door een, door de Raad van Beheer, erkende keurmeester

En het diploma is internationaal door de FCI erkend.

 

NIEUWS

BESTUUR

TRAINERS

PAKWERKER

LEDEN

HONDEN

CLUB

EXAMEN

PRIVE TRAINING

IPO

MONDIORING

GASTEN

FILMS

PRESSE

CONTACT